سینما ساویز
سینما ساویز گوهردشت کرج با 3 سالن نمایش مجهز با اکران فیلمهای روز سینمای ایران در خدمت البرز نشینان عزیز میباشد
تلفن :
026-34437353
026-34419284
  • خشکسالی و دروغ
  • فروشنده
  • نیمه شب اتفاق افتاد
  • آس و پاس
  • سیانور
  • نفس
 
سلام بمبئی خرید بلیط
سلام بمبئی
قربان محمدپور
10:40 12:50 14:30 16:40 18:50 21:00
نفس خرید بلیط
نفس
نرگس آبیار
12:30 16:50
متولد 65 خرید بلیط
متولد 65
مجید توکلی
11:00 15:00
آس و پاس خرید بلیط
آس و پاس
آرش معیریان
16:40 20:40
نیمه شب اتفاق افتاد خرید بلیط
نیمه شب اتفاق افتاد
تینا پاکروان
12:30 19:00
خشکسالی و دروغ خرید بلیط
خشکسالی و دروغ
پدرام علیزاده
10:40
فروشنده خرید بلیط
فروشنده
اصغر فرهادی
14:30 18:30 21:00