سینما ساویز
سینما ساویز گوهردشت کرج با 3 سالن نمایش مجهز با اکران فیلمهای روز سینمای ایران در خدمت البرز نشینان عزیز میباشد
تلفن :
026-34437353
026-34419284
  • خانه دختر
  • زرد
  • قهرمانان کوچک
  • ملی و راه های نرفته
  • خفگی
  • شنل
  • خالتون
  • د32
  • انزوا
 
انزوا خرید بلیط
انزوا
مرتضی علی عباس میرزایی
17:00
خالتور خرید بلیط
خالتور
آرش معیریان
11:00 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10 21:10
خفه‌گی خرید بلیط
خفه‌گی
فریدون جیرانی
15:00 19:00 21:00
شَنل خرید بلیط
شَنل
حسین کندری
13:00
خانه دختر خرید بلیط
خانه دختر
شهرام شاه حسینی
15:00
زرد خرید بلیط
زرد
مصطفی تقی زاده
13:00 19:00 21:00
قهرمانان کوچک خرید بلیط
قهرمانان کوچک
حسین قناعت
10:00 17:00