سینما ساویز
سینما ساویز گوهردشت کرج با 3 سالن نمایش مجهز با اکران فیلمهای روز سینمای ایران در خدمت البرز نشینان عزیز میباشد
تلفن :
026-34437353
026-34419284
  • مطرب
 
مطرب خرید بلیط
مطرب
مصطفی کیایی
11:00 12:40 14:40 16:50 19:00 21:10
سمفونی نهم خرید بلیط
سمفونی نهم
محمدرضا هنرمند
13:00 17:10
چشم و گوش بسته خرید بلیط
چشم و گوش بسته
فرزاد موتمن
12:40 17:50 21:20
بنیامین خرید بلیط
بنیامین
محسن عنایتی
11:00 19:00
تورنادو خرید بلیط
تورنادو
سید جواد هاشمی
11:00 16:10
هزارتو خرید بلیط
هزارتو
امیرحسین ترابی
14:30 19:40
ماجرای نیمروز 2: رد خون خرید بلیط
ماجرای نیمروز 2: رد خون
محمدحسین مهدویان
14:50 20:40